Personal tools
Views

Výpis z Rejstříku trestů v Irsku


From Wiki

Jump to: navigation, search

Garda Vetting Form

  • Je třeba poslat formulář s šekem do Tipp na Garda vetting unit.
  • Potřeba: pas, proof of adress, ...
  • Cena ca 6€
  • Více: garda.ie/...

Garda clearance for employees


Toolbox